Taustaa

 

Tervetuloa lukemaan kotisivuani!

Kokemäen seurakunnan päätöksenteko sekä talouden ja kiinteistöjen hoito on ajautunut sellaiseen tilanteeseen, etten voi enää vaieta asioista. Katson aiheelliseksi kertoa tapahtumien taustoja.

Dokumentoin Kokemäen seurakunnan päätöksenteossa tapahtuneita ihmeellisyyksiä.  Alla oleva on vasta osa dokumenteista.

Tervetuloa myöhemmin lukemaan lisää!

 

  1. Aloitteeni käsittelemättä jättäminen

Aloitettani seurakuntakeskuksen vuotavan katon pikaisesta uusimisesta ei koskaan tuotu kirkkovaltuustoon. Kirkkoherra rikkoi Hallintolain 25 §:ää asioiden yhdistämisestä:

”Asioiden yhdessä käsitteleminen

Jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.”

Siis kirkkoherran mielestä seurakuntakeskuksen peruskorjaus ja katon uusiminen voidaan tehdä yhdessä, vaikka katon uusiminen viivästyy ja vuotamisesta on haittaa.

 Kokemäen seurakunnassa suoritettiin kesäkuussa 2016 ylimääräinen piispantarkastus. Sitaatti piispan lausunnon toisen sivun lopussa kertoo, että kirkkoherra toimi väärin:

"Jaakkola on tarkastuksen yhteydessä tuonut esiin, että kirkkoneuvoston 16.3.2016 tekemä päätös hänen 5.1.2016 tekemästään aloitteesta puuttuu valtuuston 14.6. pidettävän kokouksen esityslistalta. Aloite olisikin pitänyt ottaa listalle siitä huolimatta, että sen asiasisällön, seurakuntakeskuksen katon korjausaikataulun, voi katsoa tulleen käsitellyksi seurakuntakeskuksen korjausta koskevan hankesuunnitelman yhteydessä."

Osoitin aloitteeni seurakuntakeskuksen katon pikaiseksi uusimiseksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Tekstistä käy ilmi, että päiväsin aloitteeni jo 5.1.2016, jolloin hankesuunnitelmaa ei vielä ollut olemassakaan, sillä hankesuunnitelman tekijää  Aarno Oksasta ei tuolloin ollut vielä valittukaan. Mutta hankesuunnitelmaan vedoten piispa ilmeisesti kuitenkin puolustaa kirkkoherran toimintaa. Piispankin olisi piispantarkastuksessa pitänyt enemmän perehtyä tapahtumien päiväyksiin. Ilmeisesti piispakaan ei välitä vuotaako katto vai ei.

Olisin voinut päivätä aloitteeni jo itsenäisyyspäivän jälkeen 2015, mutta seuraava neuvoston kokous olisi vasta tammikuussa, joten annoin kirkkoherralle joulurauhan. Kuulin nimittäin jo 6.12.2015 Kauvatsan seurakuntatalolla järjestetyssä kahvituksessa, että seurakuntakeskuksen katto vuotaa. Mainittakoon, että kirkkoneuvoston kokous pidettiin 3.12.2015, eikä kokouksessa kerrottu katon vuodosta mitään. Jälkikäteen selvisi, että vuoto oli tapahtunut jo marraskuun puolivälin jälkeen ja että vuodosta tiesi vähintään kolme seurakunnan työntekijää.

 

Kaksi linkkiä:

Hallintolain 25 § Asioiden yhdessä käsitteleminen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030434#Pidp450395856

"Piispan lausunto kesäkuussa 2016 pidetystä ylimääräisestä hallinnon ja talouden tarkastuksesta"  löytyy  kokonaisuudessaan tästä osoitteesta (ks. sivun 2 lopusta) http://jormajaakkola.fi/sites/default/files/Piispan%20lausunto.pdf

 

Päivitetty

1.11.2017

30.6.2018

Jorma Jaakkola

Kokemäen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, entinen talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmän jäsen valtuustokaudella 2015-2018.

dna 044-230 2707

email: jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävijälaskuri

 

Kävijälaskuri